الهه سلیمی (گلســا)

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الهه سلیمی (الف.س.گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

باز بـاران ...

 

باز بـاران ...

 

بخـوان وُ

 

مـرا

 

از پشتِ ابـرها

 

بیـرون بیاور

 

96/02/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ٥ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

خواه توفـان

 

خواه نسیـم ،

 

سبـز می ماند

 

بوته ی کوچک ،

 

در پناهِ صخـره ها

 

96/01/30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۱٩ ‎ق.ظ روز ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

در جشنِ رنگ ها

 

می کشد آه ،

 

نقطه ی سیـاه

 

96/01/26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

هر جوانه ی سبـز

 

اشارتی است

 

به جانب نـور

 

96/01/26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

خوابِ تو را

 

به چشمانم ریخته ام

 

و آرام

 

 تا انتهای جهان

 

آسوده ام

 

 96/01/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز ٢٦ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

در قحطیِ نـور

 

سنگ بسته ام

 

به ساقه های تاریکم

 

96/01/23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز ٢٥ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

رخصتِ پروازم باش

 

تا نگران

 

کُنجِ قفس

 

ننشینم

 

96/01/20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٠٤ ‎ق.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

تنها

 

به سکوت

 

بسنده می کنند

 

کـوه ها

 

در ستایش هم

 

96/01/17ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱٩ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

نه گُل

 

نه گلاب

 

روزی که نیستم

 

لبخنـدت را

 

خیرات کن

 

96/01/13ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱٩ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

زنـده می دارد

 

شاخه ی شکسته را

 

تنها ،

 

یک شکوفـه

 

96/01/17ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱٩ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

و سیب گاهی

 

میوه ی

 

غمگین ترین درخت است

 

96/01/06ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

چهار فصل

 

مبتلایِ زمستان است

 

قله ی تنهـا

 

96/01/10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٢ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

هفت آسمان را

 

گشته ام

 

پشت کدام ستاره

 

پنهـانی ؟

 

96/01/08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱٠ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

و شکوفه

 

زیباترین فُرم لبخنـدِ

 

درخت است

 

96/01/06ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱٠ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

پر خـروش و غوغاگـر

 

رود

 

تشنه ی دریـاست

 

96/01/08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱٠ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

ترس از تنهـایی

 

پای درخت را

 

به جنگل می کشد

 

96/01/04ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ٥ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

خوشا قلـم

 

که هنگامِ نوشتـن

 

نام تـو را می بوسد

 

96/01/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ٤ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

در قنوتِ سبـزِ درخت

 

به آسمـان میرود

 

آوای پرنـده

 

96/01/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز ٤ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

شـرابی ناب

 

در غوره

 

پنهـان است

 

96/01/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ٤ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

ولولـه انداختـه اند

 

گنجشک هـایِ اشتیـاق

 

بـر سیـم هایِ رابطـه

 

94/02/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

← صفحه بعد