گلســا

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الف.س (گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

عشق انگیـز و سوزنـده

 

اجـاقِ سینـه ام

 

از شـرر انداز چشـمَ ت

 

شعلـه میگیـرد

 

94/3/29 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

 

تهـی از شوق

 

اشکِ تاکـی

 

که خوشـه خوشـه

 

آرزوهـایش را

 

دستِ بـاد

 

چیـده است

 

94/3/2 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۳۱ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها :

 

در رگِ مـن

 

به جـایِ خـون

 

عشقِ تـو میـدود

 

هنـــوز

 

94/3/31 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۳۱ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها :

 

 

خورشیدَکـم

 

در طلـوعِ عشـق

 

شبَ م را

 

چنان ببـوس

 

که سُرخـیِ شفـق

 

دویـده شود

 

بر گونه هایِ صبـح

 

 

94/3/9 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱٠ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها :

 

در غـروبِ

 

رفتـنَ ت

 

غــم ها

 

 طلــوع می کننـد

 

94/3/8 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز ٩ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها :

 

وقتـی

 

علـفِ هـرزِ دلتنگــی

 

بر پـای زندگــی می پیچـد

 

چهـره ی گلگـونِ بهــار هـم

 

دیگـــر

 

چنگـی بـه دل

 

نمی زنـد

 

94/3/7 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۸ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها :

 

معجـزه

 

خواب دیــدنِ

 

چشمانِ ماهِ تــو

 

در صبحِ روشـن است

 

 پاییز 92 ــــــــــــــــــــالف.س (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ٧ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها :

 

دستَ ت

 

به نـوازش

 

قافیه می بافـد

 

بر غـزلِ بلنـدِ موهـایَ م


94/3/5 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٥۸ ‎ق.ظ روز ٦ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها :

 

عشـق

 

طعـمِ یک چــایِ تـازه دَم ست

 

که بر ایـوانِ عصــر

 

با یار نوشیـده باشـی

 

 

پاییز 92 ــــــــــــــــــــالف.س (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها :