گلســا

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الف.س (گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

همچـو خورشیـد کـه بـَر بیـرقِ شب مـی تـازد

 

عَلَـمِ نـور بـه پـا کـُن بـه زرافشـانیِ تاریکـی مـا

 

 

94/6/21 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

  


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ٢٧ شهریور ۱۳٩٤
تگ ها :

 

هـــر جــــا

 

بـه سمـتِ نـــور مـی روی

 

مـن سـایـــه ی تــــوام ...

 

93/2/5 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا
  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩٤
تگ ها :

 

به خـوابی که

 

تـو تعبیـرِ محـالَ ش می شدی هر شب ،

 

عشـق

 

رَج بـه رَج بیهـوده بر فـرشِ دلَـم میزد ،

 

نقشِ دل انگیـزِ خیالَ ت را ...

 

93/4/10 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

  


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩٤
تگ ها :

 

صـد جَـهـدِ ستـاره

 

یـک گـوشـه ی چـشـمِ تــو نـشد.

 

در منظـرِ خیــال ،

 

مــاهِ رُخَ ت در حجـابِ شب دلبـرانه تـر است

 

 

 94/6/13 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱٦ شهریور ۱۳٩٤
تگ ها :

 

، ز شـوقَ ت رنـگِ پــروازم 
 
 
، همچــو آسمــان 
 
 
همچــو دریــا
 
 
آبـیِ بـی رنـگ بـاش 
 

 

 94/6/9 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

    
  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱٦ شهریور ۱۳٩٤
تگ ها :