گلســا

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الف.س (گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

پروانه های سفیـد   درس وُ بحثِ جنـون   زیر درختِ بیـد   96/05/23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی  
/ 0 نظر / 68 بازدید
قایقِ شکستـه   گاه نمادِ صلـحِ دیرهنگام است   ابر سفیـد   96/05/23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی  
/ 0 نظر / 51 بازدید
جلـوه ی رنگیـن کمان   صلـحِ رنگ ها   در بهـار   96/05/15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی  
/ 0 نظر / 55 بازدید
امـروز   زرد ، قرمـز ، آبـی   قبل از این منشـور   هم دستِ بی رنگـی   96/05/15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی    
/ 0 نظر / 47 بازدید
نیمـه شب   در آغـوشِ بازِ پنجـره   مـاه   96/05/18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی  
/ 0 نظر / 44 بازدید
مـاه ،   مـاه ،   از شب همین را می بینم   96/05/12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی  
/ 0 نظر / 44 بازدید
بر پوستِ پیرِ درخـت   دو نـام وُ   نقشِ دلـی   96/05/01 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی  
/ 0 نظر / 43 بازدید
در برکـه ای پُر ملال   غریب افتـاده   مـاهِ زلال   96/04/25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی  
/ 0 نظر / 40 بازدید
در گوشِ بـاد   شَروِه خوان ،   آتشـی با تکلمِ دود   96/05/05 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی  
/ 1 نظر / 51 بازدید
بر بندِ روزهای آفتـابی ،   دو پیراهـن   یکـی برای او ،   یکـی برای من   96/05/01 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی  
/ 0 نظر / 46 بازدید
مرداد 96
11 پست
تیر 96
17 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
8 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
9 پست