کویـــرِ سینــه ای

در مـن ،

عطـــرِ باران می دهــد

از تــو ...

94/2/1  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

/ 0 نظر / 10 بازدید