مـاه ،

 

مـاه ،

 

از شب همین را می بینم

 

96/05/12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 45 بازدید