در فراسـویِ

 

مرزهـایِ جنـون

 

 بیـدِ

 

بد مستَ م

 

که

 

نیروانایِ خاکسترش

 

عاشقانه

 

سر می سپارد

 

بر پایِ باد

 

94/2/12  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)
/ 3 نظر / 12 بازدید
امیرحسین راد

عالی بود .. [گل]

گلسا

سپاسگزارم جناب راد [گل]

منوچهر

عالی بود تازه شروع کردو به مطالبتون انگار باید به روانی رود خواندگانتون من حقیر رو هم اضافه کنید