دیـــوارم
تـو در مـن
یک پنجره وا کـُن

شبِ غــم را
از روزنِ خورشیــد
بـه لبخنــدی
تــو پـَرپـَر کـُن

94/2/3 ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

/ 1 نظر / 9 بازدید