بر بندِ روزهای آفتـابی ،

 

دو پیراهـن

 

یکـی برای او ،

 

یکـی برای من

 

96/05/01 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 46 بازدید