فصـل ،

 

فصلِ سپیـدِ

 

واژه هـایِ

 

نـُقلـی و شیـرین است

 

بـا نسیمـی

 

تکـانَ م بـده

 

ای عشــق

 

94/2/25  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 / 6 نظر / 13 بازدید
پویا

بسیار زیبا و عاشقانه [دست]

حامد

آفرین آبجی قشنگ سرودی[گل]

barane

مهربانم سپاس گزارم از حضورتون...[لبخند][گل]