جـام به جـام
بـاده ی
چشـمِ مست
تــو
بـوی ِ بهــــار
می دهــد

94/1/6  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


/ 0 نظر / 6 بازدید