صـد جَـهـدِ ستـاره

 

یـک گـوشـه ی چـشـمِ تــو نـشد.

 

در منظـرِ خیــال ،

 

مــاهِ رُخَ ت در حجـابِ شب دلبـرانه تـر است

 

 

 94/6/13 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


/ 2 نظر / 34 بازدید