بهـــار

از شکوفـه هـا

مــن

از تــو

لبریــزم ...

94/1/15  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

 


/ 1 نظر / 11 بازدید
مژگان

درود برتو نازنین دوستم ..خیلی خوشجال شدم وقتی ویلاگ رو دیدم بسیار زیبا [گل] قلمت مانا گلسای خوبم [قلب]