تهـی از شوق

 

اشکِ تاکـی

 

که خوشـه خوشـه

 

آرزوهـایش را

 

دستِ بـاد

 

چیـده است

 

94/3/2 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


/ 4 نظر / 19 بازدید
مِه

بسیار زیبا [لبخند]

فریدون

بسیار زیبا .با عکس نوشته ای مناسب متن.زنده باشی

سمبل

تاکستان به امید شراب به بار نشست. لیک باد میگساری تاکستان را بی بار نشست. وزن و قافیه را گم کرده ام کنون که برده هوش مرا انگور شعرت. دوست گرامی بودنت دلگرمیست. سپاس.