بـر  ابـرآلــودِ  چشـمــانَ م

 

 نـاگهــانِ  حضــورَ ت

 

 طلــوعِ  خـورشیــد سـت ....

 

94/5/14 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


/ 3 نظر / 25 بازدید
زهرا زهره !

عاااااااالـــــــــــــــــی موفق باشــــــــــــی[قلب]