از سینه ی پروانـه ها

 

گاه بوی سوختـن

 

گاه بوی دلتنگـی

 

96/03/29ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 13 بازدید