اشـارت هـای شهـرآشـوبِ چشمـانَت

 

بشـارت می دهنـد جنـگ و شهـادت را

   

94/5/27 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 / 5 نظر / 16 بازدید
صهبای بیدگلی

سلام و درود در مصرع دوم بیت اشـارت هـای شهـرآشـوبِ چشمـانَت بشـارت می دهنـد جنـگ و شهـادت را برای اصلاح وزن شعر به جای میدهند باید بنویسید میدهد مانا باشید