تـا تــو

بـُن بستـی

مـن پـُر از

پـروازم

94/1/17  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


/ 0 نظر / 8 بازدید