جاودانگـی ،

 

رفتن و ماندن است

 

چو رود ، در خیالِ دشت ها

 

همیشه سبـز ماندن است

 

96/04/05 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 15 بازدید