در برکـه ای پُر ملال

 

غریب افتـاده

 

مـاهِ زلال

 

96/04/25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 41 بازدید