در رگِ مـن

 

به جـایِ خـون

 

عشقِ تـو میـدود

 

هنـــوز

 

94/3/31 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 / 6 نظر / 16 بازدید
اسمانی

مرز نمی شناسد آیا .... [گل][گل][گل]

اسمانی

مرز نمی شناسد آیا .... [گل][گل][گل]

فریدون

وای چه قیمتی دارد یک کیسه خون تو با گروه خونی عشق!

مرجان

بسییییییار زیبا

مرجان

بسییییییار زیبا

barane

ای جان چه زیبا...