مـرا

 

در چهـاردیـواریِ

 

آغـوشَ ت

 

خانـه نشین کـُن

 

94/2/17  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 / 3 نظر / 34 بازدید
a

ممنونم به من سرزدی

م درجزی

رج به رج مـــی بافم حاشیه ای از سکوت ِ سرخ بر متنی از دلتنگی خاکستری ترنجی از آبی ِ نیلوفری عشق مــی بافم ... آبی کمرنگ ِ همــان دریایی که دیگر در قاب ِ روشن ِ خیالم نمــی گنجد م درجزی

وحید53

سلام عزیزم خوبی کم پیدایی