تــو آن
زاویـه یِ نــور
که دهلیـزِ
قلبَ م را
می شکـافد

 

مـن امــا ،
غبـاری
کـه در
روشنایِ آغوشَ ت
شناور ست

94/1/29  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

/ 0 نظر / 23 بازدید