یک تکه ابـر

 

در دستِ بـاد

 

آب و جاروی عصرِ تابستـان

 

96/04/01ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 14 بازدید