از اسـرارِ عشـق

 

یکی غرقـه

 

یکی دریـا ندیده

 

96/04/23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 15 بازدید