برایِ توست

 

که سـُرخ ترین

 

حرفِ دلَ م را

 

بر دشتِ جنــون

 

پاشیـده ام

 

94/1/8  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)
/ 0 نظر / 10 بازدید