در دلِ تاریکـی

 

بر لبانِ آتـش

 

پریسـکه ای

 

96/04/28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 17 بازدید