حبه حبه

 

خنده ات افتاد

 

در فالَ م

 

لحظه لحظه

 

با تو

 

شیرین میشود

 

حالَ م

 

93/10/10 ــــــــــــــــــــــــالف.س (گلسا)

 

 


/ 0 نظر / 42 بازدید