با دوست ،

 

سرِ سفره ی احساس نشستـن

 

شـرط ست

 

نمک خوردن و پیمان نشکستـن

 

96/04/11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 16 بازدید