امـروز

 

زرد ، قرمـز ، آبـی

 

قبل از این منشـور

 

هم دستِ بی رنگـی

 

96/05/15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

/ 0 نظر / 47 بازدید