آوایـی دلکـش ،

 

تا روز نخـست

 

میـروم

 

96/04/22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 1 نظر / 10 بازدید
ادیب

و زمین با بوی تو مست گردید!