پـرده در پـرده

 

ابرهـای

 

بُغضـی و دلتنـگ

 

آسمانـی ست

 

در مـن

 

که هر بهــار

 

از شـوقِ دیـدارت

 

هـُوری دلَ ش

 

قطـره قطره میریزد

 

94/2/18  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 / 1 نظر / 12 بازدید
barane

قطره قطره نه! چون سیل...